Галерия

Събаряне на стар и изграждане на нов покрив в гр.Ямбол. Инвеститор:Н. Моисенко

Събаряне на стар и изграждане на нов покрив в гр.Ямбол. Инвеститор:Н. Моисенко

Събаряне на стар и изграждане на нов покрив в гр.Ямбол. Инвеститор:Н. Моисенко

Събаряне на стар и изграждане на нов покрив в гр.Ямбол. Инвеститор:Н. Моисенко

Събаряне на стар и изграждане на нов покрив в гр.Ямбол. Инвеститор:Н. Моисенко

Събаряне на стар и изграждане на нов покрив в гр.Ямбол. Инвеститор:Н. Моисенко

 

Събаряне на стар и изграждане на нов покрив в гр.Ямбол. Инвеститор:Н. Моисенко

Събаряне на стар и изграждане на нов покрив в гр.Ямбол. Инвеститор:Н. Моисенко

 

Ремонт на покрив с един пласт хидроизолация и полагане на битумни керемиди в гр.Ямбол. Инвеститор:Ж. Колева.

Ремонт на покрив с един пласт хидроизолация и полагане на битумни керемиди в гр.Ямбол. Инвеститор:Ж. Колева.

Ремонт на покрив с един пласт хидроизолация и полагане на битумни керемиди в гр.Ямбол. Инвеститор:Ж. Колева.

Ремонт на покрив с един пласт хидроизолация и полагане на битумни керемиди в гр.Ямбол. Инвеститор:Ж. Колева.

Ремонт на покрив с един пласт хидроизолация и полагане на битумни керемиди в гр.Ямбол. Инвеститор:Ж. Колева.

Ремонт на покрив с един пласт хидроизолация и полагане на битумни керемиди в гр.Ямбол. Инвеститор:Ж. Колева.

Изграждане на нов покрив в с. Гара Елин Пелин обл. София Инвеститор: Стоян

Изграждане на нов покрив в с. Гара Елин Пелин обл. София Инвеститор: Стоян

Изграждане на нов покрив в с. Гара Елин Пелин обл. София Инвеститор: Стоян

Изграждане на нов покрив в с. Гара Елин Пелин обл. София Инвеститор: Стоян

Изграждане на нов покрив в с. Гара Елин Пелин обл. София Инвеститор: Стоян

Изграждане на нов покрив в с. Гара Елин Пелин обл. София Инвеститор: Стоян

Изграждане на нов покрив в с. Гара Елин Пелин обл. София Инвеститор: Стоян

Изграждане на нов покрив в с. Гара Елин Пелин обл. София Инвеститор: Стоян

Ремонт на покрив с керемиди в с. Нови хан обл. София. Инвеститор:Д. Мишов

Ремонт на покрив с керемиди в с. Нови хан обл. София. Инвеститор:Д. Мишов

Ремонт на покрив с керемиди в с. Нови хан обл. София. Инвеститор:Д. Мишов

Ремонт на покрив с керемиди в с. Нови хан обл. София. Инвеститор:Д. Мишов

Ремонт на покрив с керемиди в с. Нови хан обл. София. Инвеститор:Д. Мишов

Ремонт на покрив с керемиди в с. Нови хан обл. София. Инвеститор:Д. Мишов

Ремонт на покрив в село Трудовец

Изграждане на нов покрив и полагане на керемиди в село Трудовец(община Ботевград, област Софийска) Инвеститор:Р. Стоянов

Трудовец 4

Изграждане на нов покрив и полагане на керемиди в село Трудовец(община Ботевград, област Софийска) Инвеститор:Р. Стоянов

Трудовец 1

Изграждане на нов покрив и полагане на керемиди в село Трудовец(община Ботевград, област Софийска) Инвеститор:Р. Стоянов

Трудовец 2

Изграждане на нов покрив и полагане на керемиди в село Трудовец(община Ботевград, област Софийска) Инвеститор:Р. Стоянов

Навес на вход в София

Навес на вход в София

Навес на вход в София

Навес на вход в София

Ремонт на интернит покрив

Ремонт на интернит покрив.Полагане на ламарина гр.Хасково Инвеститор:З. Иванов

1 (40)

Ремонт на интернит покрив.Полагане на ламарина гр.Хасково Инвеститор:З. Иванов

1 (41)

Ремонт на интернит покрив.Полагане на ламарина гр.Хасково Инвеститор:З. Иванов

Дървен навес 1

Изграждане на дървен навес,монтаж на pvc дограма в гр.СОФИЯ

Изграждане на дървен навес,монтаж на pvc дограма в гр.СОФИЯ

Дървен навес 4

Изграждане на дървен навес,монтаж на pvc дограма в гр.СОФИЯ

Дървен навес 6

Изграждане на дървен навес,монтаж на pvc дограма в гр.СОФИЯ

Дървен навес 8

Изграждане на дървен навес,монтаж на pvc дограма в гр.СОФИЯ

Дървен навес

Изграждане на дървен навес,монтаж на pvc дограма в гр.СОФИЯ

Подмяна на стар улук и борд с нови поцинковани.

Подмяна на стар улук и борд с нови поцинковани.

Подмяна на стар улук и борд с нови поцинковани.

Подмяна на стар улук и борд с нови поцинковани.

Пренареждане на керемиди в гр.София

Пренареждане на керемиди в гр.София

Пренареждане на керемиди

Пренареждане на керемиди в гр.София

20160827_114435

Дървена конструкция на покрив с ферми

20160829_162901

Дървена конструкция на покрив с ферми

20160902_131459

Дървена конструкция на покрив с ферми

20160909_120557

Дървена конструкция на покрив с ферми

20160917_130746

Дървена конструкция на покрив с ферми

20160922_122234

Дървена конструкция на покрив с ферми

20160924_191139

Дървена конструкция на покрив с ферми

20160929_141139

Дървена конструкция на покрив с ферми